LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 7


7.10. Digues en quines frases el mot entre parèntesis s’utilitza en sentit propi i en quines en sentit figurat. Clica l'opció correcta en cada cas.