LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.63. Omple els espais buits d'aquestes frases. Selecciona la paraula adequada.Avui anem al teatre. Al cinema hi podem anar altre dia.
Treballem dia de dilluns a divendres.
El jurat va felicitar dels participants del concurs.
No sé quin triar, m’agraden.