LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.62. Les paraules quan i quant se solen pronunciar igual. Passa el mateix entre tan i tant.
Però hem de diferenciar-les quan escrivim:
quan (temps) / quant (quantitat)
tan (quan va davant un adjectiu o un adverbi) / tant (quan va sol o davant de com)
a) val, aquest jersei d’aquí?
b) acabis d’envernissar la porta, fes les finestres.
c) El cavall és ràpid com la llebre europea.
d) Un hipopòtam pesa com un rinoceront.
e) No corris .