LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.60. Els numerals que indiquen conjunts (parell, duo, tercet, quartet, dotzena, quinzena, centenar, miler) s’anomenen numerals col·lectius. Completa aquestes frases. Selecciona el numeral adequat en cada cas.Deixa’m un de guants per anar a esquiar.
Aquesta estrofa de tres versos és un i aquesta altra de quatre és un .
Marxarem de vacances la segona d’agost.
Li han regalat una de coberts.
Els músics formaven un : l’un tocava el violí i l’altre el violoncel.
En aquell concert hi va anar un d’espectadors.
A la xerrada hi va assistir un de persones.