LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.59. Completa aquestes frases. Escriu els indefinits cap, qualsevol, un altre, una altra, cadascun, cadascuna i ambdues d’acord amb els significats que hi ha entre parèntesis.

Aquí només hi ha tres cargols; vés a la ferreteria a buscar-ne (un de més).
Aquesta jaqueta no em queda bé; deixi-me’n emprovar (una de diferent).
El club va regalar l’equipatge a de les atletes participants (cada una).
El professor deixarà un llibre a dels alumnes (cada un).
És fill únic; no té germà (ni un).
Pots venir a recollir el paquet dia de la setmana entrant (sigui quin sigui).
van superar l’eliminatòria (l’una i l’altra).