1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 6.52

Quatre terminacions dels verbs acabats en -ear, -iar i -uar, com crear, estudiar o efectuar, s’escriuen amb dièresi per indicar que no hi ha diftong.
Per exemple: jo estudiï, tu estudiïs, ell estudiï, ells estudiïn.
Omple els buits de les frases que tens a continuació amb totes les persones dels verbs canviar i continuar.

a) Cal que (jo) canviï d’actitud. Cal que (tu) d’actitud. Cal que (ella) d’actitud. Cal que (nosaltres) d’actitud. Cal que (vosaltres) d'actitud. Cal que (ells) d'actitud.

b) Desitja que (jo) continuï aquesta tasca. Desitja que (tu) aquesta tasca. Desitja que (ell) aquesta tasca. Desitja que (nosaltres) aquesta tasca. Desitja que (vosaltres) aquesta tasca. Desitja que (ells) aquesta tasca.