LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.51. Completa aquestes sèries verbals d'acord amb els models regulars. Escriu totes les formes del present de subjuntiu.començar, , , , , ,
trencar, , , , , ,
vèncer, , , , , ,
rebre, , , , , ,
sentir, , , , , ,
complir, , , , , ,