LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.46. Canvia el nombre de cada paraula. Escriu cada resposta al lloc corresponent. Per exemple:
fenomen → fenòmenstelèfon,
examen,
glaçó,
difícil,
origen,
molí,
plàtan,
pingüí,
replà