LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.45. Canvia el gènere de cada paraula. Escriu cada resposta al lloc corresponent.
Per exemple:


lleona lleórodona,
precisa,
ingènua,
quotidià,
menorquí,
catorzè,
anglesa,
amena,
pedregós