LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.40. Clasifica les paraules següents i torna a escriure-les i accentua les que hagin de dur accent.
avaria
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

noticia
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

fusteria
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

colonia
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

agencies
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

teories
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

sandalies
Paraula plana o esdrúixola?
Reesciu la paraula

masies
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriula paraula

estatua
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

cua
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

grues
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula

perdues
Paraula plana o esdrúixola?
Reescriu la paraula