LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


6.32. Relaciona els quantitatius de la dreta amb la quantitat que assenyalen. Arrossega les paraules de la dreta fins a les quantitats que s'indiquen a l'esquerra.