LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.31. El quantitatiu gaire / gaires s’utilitza en oracions negatives per indicar una quantitat petita, i en les oracions interrogatives per preguntar la quantitat. Escriu el quantitatiu gaire / gaires indica si són oracions negatives o interrogatives.
a) No tinc ganes de sortir, aquesta nit. Oració
b) Hi vols sucre, al cafè? Oració
c) Aquest any no hi ha neu. Oració
d) Que fa estona que t’esperes? Oració
e) Avui no disposem de temps. Oració