LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 6


6.28. Llegeix les frases següents i omple els buits dient les hores que hi ha entre parèntesis.
Per exemple: Passa un minut d’un quart de vuit (19.16).
a) És un de quatre (3.15).
b) Són quarts de (8.30).
c) Són d’onze (10.45).
d) Falten cinc minuts per quarts de (6.25).
e) Són quarts i cinc de (7.35).
f) Són tres i cinc d’ (12.50).
g) Falten minuts per quarts de tres (2.40).
h) Falten minuts per les dotze (11.55).
i) Són quarts i minuts de (1.37).