LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.63. Escriu en els espais buits les contraccions (del, al, pel...) o bé la preposició (de, a, per) seguida de l’article definit.
a) El menjar gos; el menjar ocell; el menjar gats.
b) Van anar Delta Ebre; van anar Empordà; van anar aiguamolls Empordà.
c) Avançava centre camp; atacava costats; va fer un gol escaire.