LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.60. La col·locació del possessiu i la presència o no de l’article definit o d’un indefinit poden aportar algun sentit especial. Completa les frases. Escriu l’expressió adequada en cada cas.

el meu amic / un amic meu / amic meu
Tu, estigues tranquil,
No sé pas si podrà venir a l’hora.
sempre diu que somio truites.les seves manies / algunes manies seves / manies seves
són prou conegudes per tothom.
Oblida-ho; són
Ja se m’encomanen