LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.57. Completa aquestes frases amb una forma de l’interrogatiu o l’exclamatiu i els signes de puntuació adequats.

galetes prefereixes
genoll més inflat
ermites heu visitat
dia marxaràs
xiscles
ganivet talla més
olor més bona