LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.56. Fixa’t en el temps dels verbs destacats en aquestes frases i tria el demostratiu adequat per a cada cas.

(aquests / aquells) bolets que has collit són rossinyols.
(aquests / aquells) bolets que vas collir eren rovellons.
(aquest / aquell) llibre que volies està exhaurit.
(aquest / aquell) llibre que em demanes està exhaurit.
(aquesta / aquella) taca que li va sortir a la cara havia de ser d’algun cop.
(aquestes / aquelles) taques que han sortit a la paret són d’humitat.