LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.55. Els possessius els utilitzem sovint en lloc de les expressions de mi, de tu, d’ell, etc. Escriu als espais buits l'equivalent a les expressions que hi ha entre parèntesis fent servir un possessiu.
a) La Gemma anava davant (de nosaltres).
b) A l’aula, la Maria Pau seu al costat (de mi).
c) No m’agradaria viure a prop (d’ells).
d) Estic al servei (de vosaltres).
e) Ens trobarem a casa (de tu).
f ) Són manies (de mi).