LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.48. Completa aquestes frases amb el consell corresponent:

No podeu jugar un partit de bàsquet si només sou tres. Nosaltres, en aquest cas, (retirar-se).
El revolt no ens deixa veure si ve algú en direcció contrària. Jo, de tu, no (avançar).
L’estada a Anglaterra és molt cara. Nosaltres, en el vostre lloc, (sol·licitar) una beca.
Volen que els deixi la casa. Tu els la (deixar)?
Aquesta masia està en molt mal estat. Vosaltres hi (viure)?