LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.47. Completa aquestes frases amb la forma adequada del condicional:

Si jo fos el seu pare, no (permetre) que fes això.
Si et fessis voluntari, (aprendre) a socórrer els accidentats.
Si tinguéssim més temps, (assajar) una altra cançó.
Si fossin més humils, (admetre) que estan equivocats.
Si els hagués agradat l’espectacle, ara (aplaudir) amb més entusiasme.