LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.39. Completa aquest text amb les paraules adequades d’acord amb la categoria gramatical que t’indiquem en cada cas.
   Aquest      aquest      Aquesta      l'      la nostra      la seva      Quina      quina   
- Escolta, Agnès, per què l’has fet, (demostratiu) ninot de neu? –va preguntar (article) Eloi a (article + possessiu) dona.
- (demostratiu) ninotet serà des d’avui (article + possessiu) filla.
- I (interrogatiu) roba li posaràs?
- (demostratiu) mateixa nit cosiré una robeta tan bonica que semblarà una nena de debò –va contestar la (article) dona (article contracte + possessiu) marit.
- (exclamatiu) alegria! –va exclamar (article) home.