LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.38. Completa les expressions que tens a continuació amb una forma d’interrogatiu o exclamatiu i amb els signes de puntuació adequats.
joc més divertit
noia tan simpàtica
arracades són més exòtiques
joguina vol