LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.37. Quan tractem algú de vostè, utilitzem la tercera persona (seu / seva). Tenint en compte això, completa aquestes frases.Escolti, de quina raça és el gos?
Escolta, de quina raça és el gos?
Assegui’s aquí, que aquest és el seient.
Asseu-te aquí, que aquest és el seient.
Passin i mirin: a partir d’avui aquest pot ser el pis.
Passeu i mireu: a partir d’avui aquest pot ser el pis.