LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.36. Omple els espais buits d'aquestes frases amb els possessius nostre / nostra o vostre / vostra segons correspongui. Fixa’t bé en el gènere en cada cas.
El aniversari és pel març, i el ?
La comarca té uns cinquanta mil habitants, i la ?
Crec que el ofici és més manual que el .
Quan la germana va néixer, la ja tenia cinc anys.