LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.34. Escriu una expressió equivalent a cada una de les expressions destacades en negreta.
Per exemple: damunt d’ell --> damunt seu
a casa d’ella: a casa
imaginacions d’ell: imaginacions
davant de nosaltres: davant
a prop de vostès: a prop
de part de vostè: de part
a favor de tu: a favor
en contra de mi: en contra
lluny d’elles: lluny