LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.33. Algunes expressions preposicionals porten sempre el possessiu darrere el nom. Per exemple: a casa meva, a càrrec meu, al voltant meu, a favor meu, de part meva. Completa aquestes frases. Selecciona l’expressió preposicional adequada i la persona gramatical del possessiu que hi correspon.

Si jugueu vosaltres, segur que l’àrbitre anirà .
Si t’ho envio per correu, les despeses hauran d’anar .
Cadascú que s’estigui .
Ella sempre és el centre d’atenció; tot gira .
No podrem veure la tieta; dóna-li records .