LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.32. Completa aquestes expressions amb el demostratiu adequat (aquest / aquell) d’acord amb el grau de proximitat o llunyania que es dedueix del context. Escriu la resposta al lloc adequat.
vestit d’aquí és més car que d’allà.
emissora que escoltes avui emet més música que no pas que escoltaves ahir.
estovalles que has posat avui m’agraden més que que vas posar diumenge passat.
sorolls no em deixen dormir.
sorolls no em deixaven dormir.