LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.31. Normalment no cal utilitzar el possessiu quan ens referim a les parts del cos, a la casa o a la roba. Completa aquestes frases. Escriu l’opció correcta.
Agafa (l’abric / el teu abric), que fa molt fred.
Quan acabis, vés-te’n (a casa / a casa teva).
Guarda les claus (a la butxaca / a la teva butxaca).
Dóna’m (la mà / la teva mà).
Tenia (els ulls / els seus ulls) plorosos.
Té pigues (a la cara / a la seva cara).