1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.16

Què volem dir quan parlem dels països llatinoamericans?