LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5

Digues quines llengües romàniques s’han implantat en diversos països d’Amèrica i d’Àfrica i per què. Escriu les respostes.