LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 5


5.12. Observa el mapa de les llengües romàniques i digues quines són les que es parlen a l’Estat francès i quines a l’Estat espanyol.
mapa_unit5_pag135.jpg

el galicoportuguès
el francès
el català
el castellà
l'aranès o l'occità
el català
l'occità