1r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.42

Per què les formes del plural del temps futur (cantarem, temereu, serviran) no duen accent?