LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.41. Completa aquestes frases amb les formes corresponents del temps futur. Tingues present que tots els verbs segueixen el model de perdre.
Si no treballo, jo no (percebre) el sou.
Tu (interrompre) els estudis?
L’emissora (transmetre) el partit de bàsquet.
Nosaltres (combatre) contra la fam.
Vosaltres (incloure) el meu nom a la llista?
Els diaris (difondre) la notícia.