LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.40. Conjuga el futur dels verbs canviar, rebre, conèixer i conduir. Escriu cada resposta en el buit corresponent.
canviar → , , , , ,
rebre → , , , , ,
conèixer → , , , , ,
conduir → , , , , ,