LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.32. Substitueix les formes en negreta de les frases següents per l’article neutre. Per exemple:
Les coses que havia promès als seus fills mai no les va complir. El que havia promès als seus fills mai no ho va complir.
a) Estava disposat a fer tot allò que li manessin. .


b) La cosa més increïble és que, sense saber nedar, va aconseguir salvar-se. .


c) Això que t’ha receptat el metge és un antibiòtic. .


d) Les coses més interessants les va explicar els primers dies de classe. .