LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.30. Omple els buits d'aquestes frases amb l’article (l’) o amb la preposició més l’article (a + l’), segons correspongui. Selecciona l'opció correcta.hivern és llarg. / hivern fa molt fred.
He saludat Albert. / Dóna records Albert.
M’han ingressat hospital. / Han inaugurat hospital.
Visitarem illa de Mallorca. / Ens estarem illa de Mallorca.
Telefonaré Isidre. / Visitaré Isidre.