LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.29. Canvia en les frases següents la part destacada en negreta per l'expressió que tens entre parèntesis. Fixa't bé quan has d'escriure el i quan al.
a) Ha plogut del matí a la tarda ( vespre).
b) M’agrada més estudiar a la nit ( matí).
c) La biblioteca ( museu) només obre un dia ( diumenge).
d) Hem trobat la gata ( gat) a la plaça ( carrer).
e) La gata ( gat) ha esgarrapat la nena ( nen).
f) He vist la dependenta ( mecànic) a la terrassa ( terrat).
g) Han deixat la presonera ( presoner) en llibertat.