LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.24. Canvia del plural al singular els sintagmes entre parèntesis d'aquestes frases. Escriu les respostes al lloc corresponent.No t’enfilis (als arbres) que et faràs mal.

Va rebre una trucada (dels encarregats) de (les altres empreses).

Els lladres van fugir (per les escales) del darrere.

A casa de l’àvia han deixat un paquet (per als oncles).

Reserva aquestes preguntes (per als exàmens).

Aquestes eines són (dels ajudants) del jardiner.