LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.26. Completa el text següent posant-hi els articles només quan calgui. Escriu un guió quan no en porti.
–Hola, Àngela. Que has vist Eduard?
–No. Crec que se n’anava a Empordà amb Manel, Susanna i Elisabet.
–I què en saps, d’ Francesc i Isabel?
–Res. L’última vegada que els vaig veure va ser a Seu d’Urgell. Practicaven esports de muntanya.