LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.24. Completa aquestes frases amb la preposició i l'article corresponents. Selecciona l'opció correcta.
Us acompanyaré fins peu turó Xic. Crec que podreu continuar amb cotxe des hostal fins al refugi.
D’ençà incidents any passat, l’àrbitre sempre va a favor equip local i en contra de fora.
Cap migdia surt un autocar que passa autopista i arriba poble abans vespre.
Els monitors vaixell organitzen activitats lúdiques tant més joves com més grans.
Si passes carrer Hospital i avinguda Til·lers, hi arribaràs abans.