LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.22. Llegeix les oracions següents i escriu la preposició i l'article que hi ha d’haver davant de cada nom.
a) De qui són aquests llibres: Òscar, Irene o / Carles?
b) A qui ho haig de donar: Maria, Ignasi o / Joan?