LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.21. Recorda que l’article indica el gènere del nom. Completa els sintagmes següents amb la forma de l’article que consideris adequada. (Entre parèntesis et diem el gènere del nom perquè no t’equivoquis.)
batent (masculí) de la porta d’entrada
full (masculí) de càlcul
fi (femení) del curs
claror (femení) del dia
compte (masculí) corrent del banc
senyal (masculí) de trànsit
pols (femení) del carrer
restes (femení) d’un naufragi
postres (femení) del dinar
llençols (masculí) del llit
sabates (femení) de pell
escacs (masculí)
golfes (femení) de casa