LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 4


4.20. Completa les expressions següents escollint la forma de l’article adequada.
hivern passat
història interminable
idioma anglès
higiene personal
iogurt de fruita
Isabel
Isidre
humor negre
urpa de l’àguila
udol del llop
utilitat del casc
univers
única possibilitat
humitat de l’aire