LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.5. Completa el text següent en què Supertot explica la seva doble personalitat:

em va tocar amb el seu gran , i, d’un qualsevol, em vaig veure en el capità . A la vida sóc , reporter i periodista del més important de la . Però quan convé, em converteixo en l’ favorit de les .