LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.48. Canvia les formes del passat simple d'aquestes frases per les del passat perifràstic.


T’afaitares la barba. .
S’empassà un pinyol d’oliva. .
Ens disfressàrem de mòmies..
Us n’anàreu de colònies. .
Els mitjons es descoloriren. .
Em penedí d’haver-ho fet. .