LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.43. Tenint en compte la quantitat de síl·labes que té cada paraula, separa-les amb un guió. Per exemple:
guardiola (4): guar-di-o-la
freqüència (4):
roureda (3):
balneari (4):
conrear (3):
pèrdua (3):
enfeinat (3):
quadern (2):
història (4):
iogurt (2):
aigüera (3):