LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.42. Classifica les paraules següents segons el nombre de síl·labes que tinguin. Tria en cada cas la resposta adequada.
intranquil·litat:
esborrany:
est:
quantitat:
euga:
peix:
energia:
maquillatge:
eixut:
enhorabona: