LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.40. Indica si aquestes paraules són monosíl·labes o polisíl·labes. Selecciona l'opció correcta.
grill
papallona
baix
arrel
pou
truita
veu
dia
captiu
gripau
quants
mosquits
sanefa
rodet