LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.34. Completa aquestes frases. Escriu els adjectius que corresponen a les expressions que hi ha entre parèntesis.
Han posat una plataforma (que gira).
El deu és un nombre (que es pot dividir).
Hem sentit uns crits (que esgarrifaven).
Hi havia un ambient (que sufocava).
Es va cremar amb aigua (que bullia).
És un cos (que pesa molt).
No m’agraden els nois (que solen plorar per no res).
Han fet un pont (que es pot llevar, és a dir, aixecar) perquè hi puguin passar els vaixells per sota.