LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 3


3.31. Clica les respostes que consideris correctes.